Els voluntaris suposen la millor eina de l'entitat per a fer front a les situacions de desigualtat que viuen els col·lectius més desfavorits socialment i econòmicament de la ciutat de Dénia.

                    
Iniciativa Betània, realitza programes d'intervenció social i activitats educatives i d'oci i temps lliure dirigits a famílies en risc d'exclusió social i molt especialment als seus fills i filles.


Els programes de voluntariat que portem són:


- Programa de captació de voluntariat
- Programa de Suport Escolar
- Campanya de Reis
- Tallers socials
- Roper solidari

SI ESTÀS INTERESSAT EN SER VOLUNTARI O VOLUNTÀRIA NO DUBTES EN POSAR-TE EN CONTACTE AMB NOSALTRES.

 

Iniciativa Betania Coop. V.
Germans Gavilà Ferrer, 1 - 2º · Apdo. Correus 333 · 03700 Dénia Alacant
Tel./Fax 966 432 330 · Mòbil 699 90 84 73 · ib@iniciativabetania.org