El voluntariat constituïx un dels pilars bàsics sobre els quals es basen totes les actuacions orientades a pal·liar situacions de desigualtat social. Amb este principi va nàixer Iniciativa Betània, associació de voluntariat social, sense ànim de lucre, constituïda a l'any 1992, davant de la situació de marginalitat i precarietat que presentaven un grup significatiu de menors del municipi de Dénia.


Un grup de voluntaris van decidir recolzar als centres escolars i als Serveis Socials, organitzant classes de reforç educatiu durant el període estival per a tots aquells menors pertanyents a famílies desestructurades i amb una escala de valors socials primària.
A partir d'este primer programa, van sorgir altres, sempre dirigits a menors en situació de desavantatge social i amb l'objectiu comú de previndre i/o pal·liar situacions de risc.
Amb el pas del temps, a causa de l'augment de programes gestionats per l'entitat, es va fer necessari el formar un equip professional multidisciplinari encarregat de la promoció, gestió i execució dels diferents projectes.


Així va nàixer a l'any 2001, Iniciativa Betània Coop.V, Cooperativa de Treball Associat amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre que es regix per la Llei de Cooperatives 8/2003 de 24 de març. Apareix inscrita en la “Direcció General de Foment de l'Ocupació amb núm. CV1752 de l'Oficina Central del Registre de Cooperatives”, i en el “Registre de Titulars d'Activitats, Serveis i Centres d'Acció Social amb el número 2492”, tenint com a àmbit d'actuació territorial la Comunitat Valenciana.

Iniciativa Betania Coop. V.
Germans Gavilà Ferrer, 1 - 2º · Apdo. Correus 333 · 03700 Dénia Alacant
Tel./Fax 966 432 330 · Mòbil 699 90 84 73 · ib@iniciativabetania.org