Els serveis que s'oferixen des de la nostra entitat, pertanyen a l'àmbit educatiu-social.


Es tracta d'activitats i programes d'intervenció social, dirigits a diversos col·lectius: menors i les seues famílies, dones, malalts mentals, tercera edat.. que tinguen una clara situació de risc i desavantatge social.

Iniciativa Betania Coop. V.
Germans Gavilà Ferrer, 1 - 2º · Apdo. Correus 333 · 03700 Dénia Alacant
Tel./Fax 966 432 330 · Mòbil 699 90 84 73 · ib@iniciativabetania.org